1. ირაკლი მერმანიშვილი - კომისიის თავმჯდომარე

 2. ნუგზარ ჯაფარიძე

 3. ზაზა ჯოხაძე

 4. ზვიად პაპიძე

 5. დავით ბიწაძე

 6. ვახტანგ დეკანოიძე

 7. თამარ ობოლაძე