ადმინისტრაციული სამსახური

 

 

საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური


 


 

ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური


 

 

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური


 

 

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური


გიორგი ბიწაძე - ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

TEL: 598 983943

 

სივრცითი მოწყობის ზედამხედველობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური


 

 

განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობასთან მუშაობის სამსახური


გიორგი ციცქიშვილი - განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობასთან მუშაობის სამსახურის უფროსი

TEL: 551 545415

 

 

აუდიტისა და კონტროლის სამსახური


მანუჩარ ცერცვაძე

აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის უფროსი

TEL: 599 383858სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური


ბათუ ღვალაძე

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი