ადმინისტრაციული სამსახური

 

განათლება და კვალიფიკაცია

1993 – 1998 - გრიგოლ რობაქიძის სახელოს უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნე, იურიდიული, მაგისტრი

სამსახურებრივი საქმიანობა

2018 წლიდან დღემდე - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი

2008-2018 - შპს სამხარაძე, პაქსაძე და პარტნიორები - დირექტორი

2005-2013 - შპს სამხარაძე, სოფრომაძე, ძინძიბაძე იურიდიული ფირმა KGK კომპანია - დამფუძნებელი პარტნიორი

2002-2005 - ადვოკატი, საქართველოს ადვიკატთა კოლეგია, ჭიათურის ადვიკატურა

2000-2002 - იურდიული განყოფილების გამგე - ჭიათურის რაიონის გამგეობა

2000-2002 - ჭიათურის #56 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე

1999-2000 - ჭიათურის რაიონის გამგეობის იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.

1998-1999 - ჭიათურის ქალაქის საავადმყოფოს იურისტი

 

 

საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური

ლევან ბიწაძე

საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის უფროსი

 

ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური


ზურაბ წიქარიშვილი

ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი

 

 

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

მიხეილ ლეჟავა

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური

გიორგი ბიწაძე - ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

სივრცითი მოწყობის ზედამხედველობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დავით ბრეგვაძე - სივრცითი მოწყობის ზედამხედველობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი


განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობასთან მუშაობის სამსახური

გიორგი ციცქიშვილი - განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობასთან მუშაობის სამსახურის უფროსი

 

აუდიტისა და კონტროლის სამსახური


მანუჩარ ცერცვაძე

აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის უფროსი

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

ბათუ ღვალაძე

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი