ადმინისტრაციული სამსახური


თამაზ ნოზაძე

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

tel: 599 278587

საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური


მიხეილ ქოიავა

საფინანსო საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის უფროსი


 

ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური


ლაშა გოცაძე

ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეტილმოწყობის სამსახურის უფროსი

TEL: 551 708004

 

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური


ვლადიმერ სამხარაძე

ჯამრთელობისა და სოციალური სამსახურის უფროსი

TEL: 595 414109

 

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური


გიორგი ბიწაძე

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

TEL: 598 983943

 

სივრცითი მოწყობის ზედამხედველობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური


დავით მაჭავარიანი

სივრცითი მოწყობის ზედამხედველობის, არქიტექტურისა მშენებლობის სამსახურის უფროსი

TEL: 595 446244

 

განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობასთან მუშაობის სამსახური


გიორგი ციცქიშვილი

განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობასთან მუშაობის სამსახურის უფროსი

TEL: 551 545415

 

 

აუდიტისა და კონტროლის სამსახური


მანუჩარ ცერცვაძე

აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის უფროსი

TEL: 599 383858სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური


ბათუ ღვალაძე

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი