თეიმურაზ ჭუმბურიძე

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე


 

თემურ შეყლაშვილი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე

 


ავთანდილ ვაშაძე

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე