ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული

 სამსახურის კოორდინაციის განყოფილება

 

 ხათუნა ცერცვაძე - კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

რატი ცხადიაშვილი - მთავარი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებთან

მუშაობის საკითხებში

 

1. მურმან ხვედელიძე – გამგებლის წარმომადგენელი კაცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 551151699

2. ზვიდ ცერცვაძე – გამგებლის წარმომადგენელი ვაჭევის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 599141103

3. არჩილ ჯაფარიძე – გამგებლის წარმომადგენელი ხრეითის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 599971424

4. იმედა ხვედელიძე –  გამგებლის წარმომადგენელი რგანის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 551604003

5. კობა სამყურაშვილი –გამგებლის წარმომადგენელი სარქველეთუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 596164516

6. მალხაზ ჯაჯანიძე – გამგებლის წარმომადგენელი წირქვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 599251527

7. როინ ხუციშვილი –გამგებლის წარმომადგენელი ხვაშითის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 598 436675

8. მალხაზ ბრეგვაძე –გამგებლის წარმომადგენელი ზოდის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 599479960

9. როლანდ მოცრაძე – გამგებლის წარმომადგენელი ითხვისის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 599261828

10. პაატა ტყემალაძე – გამგებლის წარმომადგენელი პერევისის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 555527898

11. შუქრი შეყილაძე –  გამგებლის წარმომადგენელი ნიგოზეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 599231899

12. გელა გელაშვილი –გამგებლის წარმომადგენელი მანდაეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 591117811

13. ირაკლი ბიწაძე – გამგებლის წარმომადგენელი სვერის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 599161319

14. დავით ხოჯანაშვილი –  გამგებლის წარმომადგენელიგეზრულის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 551527672

15. ლევან ბრეგვაძე – გამგებლის წარმომადგენელი ქვაციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 599551317

16.  მალხაზ სამყურაშვილი –  გამგებლის წარმომადგენელი ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 595737343