თავმჯდომარე ვაჟა სამხარაძე ქართული ოცნება 
წევრი დავით ლაბაძე ქართული ოცნება 
წევრი ინა ასანიძე ქართული ოცნება 
წევრი ალექსანდრე ციცქიშვილი ქართული ოცნება
წევრი მალხაზ გოგატიშვილი ქართული ოცნება
წევრი მიხეილ ლაშხი უპარტიო
წევრი ირაკლი მერმანიშვილი უპარტიო
წევრი ზალი სამხარაძე უპარტიო
წევრი რევაზ ცუცქირიძე ქართული ოცნება 
წევრი გიორგი ხვედელიძე უპარტიო
წევრი ნუგზარ ჯაფარიძე უპარტიო
წევრი ზაზა ჯოხაძე ქართული ოცნება