სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლებებში საერთო კრებები და კონსულტაციები ჩატარდება

ჭიათურის მერის ბრძანება

იხილეთ გასამართი შეხვედრების სია