კონკურსი

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული მოხელეთა კონკურსის მესამე გასაუბრების ეტაპი ჩატარდება შვიდ და რვა მაისს. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მე-7 სართულზე.

 აპლიკანტები, რომლებმაც  წარმატებით გაიარეს ტესტირების ეტაპი და მიიღებენ sms-ბს, უნდა გამოცხადნენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ნინოშვილის ქუჩა #7.