ტესტირება
ტესტირება

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული მოხელეთა კონკურსის მეორე,ტესტირების ეტაპი ჩატარდება 2015 წლის 18 და 19 აპრილს, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სამ, პირველ, მეოთხე და მეშვიდე საჯარო სკოლებში.

კონკურსანტებმა განაწილების გრაფიკი შეუძლით იხილონ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე:  www.naec.ge