კონკურსი
კონკურსი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თითმმართველობის მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად მე-3 კონკურსის მე-3 გასაუბრების ეტაპი მიმდინარეობს. კონკურსანტები, რომლებმაც გადალახეს ორი ეტაპი დღეს გასაუბრების კომისიის წინაშე წარსდგნენ.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად 19 ვაკანსია იყო გამოცხადებული.