კონკურსი
კონკურსი

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ჭიათურის მუნიციპალიტეტში გამოცხადებულია კონკურსი. კონკურსის მე-2 ტესტირების ეტაპი 1 და 2 დეკემბერს ჩატარდება ქალაქ ქუთაისში (ირაკლი აბაშიძის  N-20, ქუთაისის იუსტიციის სახლი). კონკურსანტები, რომლებმაც გადალახეს პირველი ეტაპი  და მიიღეს შეტყობინება ელ. ფოსტისა და ტელეფონის საშუალებით უნდა გამოცხადნენ აღნიშნულ მისამართზე.