ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (25-08-2017) განკარგულებები ადგილობრივი თვითმმართველოს არჩევნებთან დაკავშირებით

განკარგულება N 52 51

განკარგულება (N 52 51) დანართი

განკარგულება N 52 52

განკარგულება (N 52 52) დანართი