მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომები ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სისტემატიურად იმართება. გთავაზობთ სხდომის ოქმებს:

ოქმი N 26RSX00001

ოქმი N 26RSX00002

ოქმი N 26RSX00003

ოქმი N 26RSX00004

ოქმი N 26RSX00005

ოქმი N 26RSX00006

ოქმი N 26RSX00007

ოქმი N 26RSX00008

ოქმი N 26RSX00009

ოქმი N 26RSX00010

ოქმი N 26RSX00012

ოქმი N 26RSX00013

ოქმი N 26RSX00014

ოქმი N 26RSX00015

ოქმი N 26RSX00016

ოქმი N 26RSX00017

ოქმი N 26RSX00018

ოქმი N 26RSX00019

ოქმი N 26RSX00020

ოქმი N 26RSX00021

ოქმი N 26RSX00022

ოქმი N 26RSX00023

ოქმი N 26RSX00024

ოქმი N 26RSX00025

ოქმი N 26RSX00026

ოქმი N 26RSX00027

ოქმი N 26RSX00028

ოქმი N 26RSX00029

ოქმი N 26RSX00030

ოქმი N 26RSX00031

ოქმი N 26RSX00032

ოქმი N 26RSX00033

ოქმი N 26RSX00034

ოქმი N 26RSX00035

ოქმი N 26RSX00036

ოქმი N 26RSX00037

ოქმი N 26RSX00038

ოქმი N 26RSX00039

ოქმი N 26RSX00040

ოქმი N 26RSX00041

ოქმი N 26RSX00042

ოქმი N 26RSX00043

ოქმი N 26RSX00044

ოქმი N 26RSX00045

ოქმი N 26RSX00046

ოქმი N 26RSX00047

ოქმი N 26RSX00048

ოქმი N 26RSX00049

ოქმი N 26RSX00050

ოქმი N 26RSX00051

ოქმი N 26RSX00052

ოქმი N 26RSX00053

ოქმი N 26RSX00054

ოქმი N 26RSX00055

ოქმი N 26RSX00056

ოქმი N 26RSX00057

ოქმი N 26RSX00058

ოქმი N 26RSX00059

ოქმი N 26RSX00060

ოქმი N 26RSX00061

ოქმი N 26RSX00062

ოქმი N 26RSX00063

ოქმი N 26RSX00064

ოქმი N 26RSX00065

ოქმი N 26RSX00066

ოქმი N 26RSX00067

ოქმი N 26RSX00068

ოქმი N 26RSX00069

ოქმი N 26RSX00070

ოქმი N 26RSX00071

ოქმი N 26RSX00072

ოქმი N 26RSX00073

ოქმი N 26RSX00074

ოქმი N 26RSX00075

ოქმი N 26RSX00076

ოქმი N 26RSX00077

ოქმი N 26RSX00078
მთის სოფლის სტატუსი ჭიათურის მუნიციპალიტეტში შემავალ 15 სოფელს ვანს, კვახაჯელეთს, ვაკევისას, ზედა ჭალოვანს, ვაჭევს, ჯოლხეეთს, ხრეითს, ზედა და ქვედა ბერეთისას, უსახელოს, მეჩხეთურს, ჩხირაულს, ქბილარს, ქვედა ჭალოვანსა და ბჟინევს მიენიჭა.

გთავაზობთ იმ მოსახლეობის სიას, რომელსაც ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტის საფუძველზე მთის დასახლებაში მუდმივად მცოვრები პირის სტატუსი მიენიჭა.

 

ინდივუდუალურ სამართლებრივი აქტი


იხილეთ სია


დამატებითი სია