თავმჯდომარე ბესარიონ ნადირაძე ქართული ოცნება – კონსერვატორები
წევრი რომან მუმლაძე ქართული ოცნება – კონსერვატორები
წევრი მამუკა დევიძე ქართული ოცნება – კონსერვატორები