1.      მალხაზ გოგატიშვილი კომისიის თავმჯდომარე

2.      გიორგი ხვედელიძე

3.      რომან მუმლაძე

4.      ნიკანდრო გრიგალაშვილი

5.      ზურაბ ტატიშვილი

6.      ილიკო ჩიკვილაძე

7.      ვალერი კაპანაძე

8.      დავით ბუზალაძე

9.      დავით ბრეგვაძე

10.  მამუკა დევიძე

11.  გოჩა ბარელაძე

12.  ვაჟა სამხარაძე