1. გიორგი დემეტრაშვილი –კომისიის თავმჯდომარე

2.  მიხეილ ლაშხი

3.  მურმან ბარათაშვილი

4.  ვალერი კაპანაძე

5.  ჯამბულ ნოზაძე

6.  იური შეყილაძე

7.  ზალი სამხარაძე

8.  გოჩა ბარელაძე