საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად მოთხოვნისათვის განაცხადი შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ  ელექტრონულ ფოსტაზე  publicinfo@chiatura.org.ge