ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია

მისამართი: ჭიათურა - ნინოშვილის 7

ტელეფონი: 0479 253127

ელ.ფოსტა - chiatura.municipality@gmail.com


ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მისამართი: ნონოშვილის 7

ტელეფონი: 0479 252555

ელ.ფოსტა - chiatura.mun@gmail.com